company_logo
advokátska kancelária
EN | SK

Fakturačné údaje:

hbr advokáti s.r.o.

sídlo: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2926877729/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2687 7729

IČO: 47 239 310
DIČ: 2023540882
IČ DPH: SK 2023540882