company_logo
advokátska kancelária
EN | SK

O nás:

Naša advokátska kancelária vznikla na jar 2012 ako spoločný podnik dvoch bývalých kolegov - advokátov, s cieľom poskytovať lepšie právne služby a poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti, masmediálneho práva, ochrany osobných údajov a práva duševného vlastníctva pokrývajúc potreby malých a stredných klientov na trhu právnych služieb.

Naša pôvodná špecializácia sa postupne rozšírila a venujeme sa vo veľkej miere obchodnému právu, problematike nehnuteľností ako aj civilnej a správnej procesnej agende.

Našim cieľom je návrh a realizácia priamočiarych a účinných právnych riešení v oblasti práv duševného vlastníctva (so zameraním na autorské právo a IT), ochranu osobnosti, mediálne právo, otázky spotrebiteľských súťaží, obchodné právo, právo obchodných spoločností, ako aj všeobecnú správu pohľadávok a poradenstvo v oblasti výkonu rozhodnutí a rodinného práva.

Klientom ponúkame asistenciu a komplexné právne poradenstvo, služby právneho auditu a analýzy rizík, návrh riešení a prípravu právnej dokumentácie. Rovnako poskytujeme pomoc a poradenstvo počas rokovaní s obchodnými partnermi a protistranami v sporoch, vypracovanie dokumentácie pri kúpe a predaji podnikov, ich častí, prevode obchodných podielov alebo akcií. Komunikácia s príslušnými správnymi orgánmi a zastupovanie klientov v akejkoľvek situácii, kde je právna pomoc advokáta na základe žiadosti klienta potrebná, sú tiež predmetom našich služieb. V prípade potreby právnej pomoci v oblasti trestného práva máme dôveryhodného partnera v renomovanom trestnom obhajcovi, s ktorým na jednotlivých prípadoch spolupracujeme.

Právne poradenstvo a služby ponúkame v oblasti nesporovej, ako aj sporovej agendy. Náš tím sa skladá zo spoľahlivých a zanietených právnikov s myslením orientovaným na hľadanie efektívnych riešení.

Od roku 2014 sa podieľame na činnosti UbiQuity Lawyers siete nezávislých právnikov pôsobiacich v oblasti obchodného a IP práva s primárnym cieľom spájať Európu, Čínu a juhovýchodnú Áziu poskytovaním právnej pomoci a poradenstva so zameraním na inovatívne malé a stredné podniky pôsobiace predovšetkým v oblasti IP. Sme partnermi v UbiQuity Lawyers Bratislava, slovenskej platformy uvedenej siete.