company_logo
advokátska kancelária
EN | SK

Ľudia

Školenia, rozvoj know-how a kontinuálne samovzdelávanie sú nevyhnutné pre poskytovanie efektívnych, na riešenia orientovaných služieb našim klientom.

profile_pic

Martin Holič, advokát, konateľ a spoločník

Zapísaný v zozname advokátov SAK pod registračným číslom 5804.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, ukončené v roku 2007 dosiahnutím druhostupňového vysokoškolského vzdelania
Prax: 2007-2012 Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o. na pozíciách: advokátsky koncipient (2007-2011) a advokát (2011-2012),
od 07/2012 advokát a konateľ hbr advokáti s.r.o.
Oblasti záujmu: ochrana osobnosti, mediálne právo, autorské právo, riešenia spotrebiteľských súťaží, ochrana dát, obchodné právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam
Komunikácia: slovensky, česky, anglicky, v základnej rovine tiež nemecky
Kontakt: martin.holic@hbra.sk
profile_pic

Milan Brach, advokát, konateľ a spoločník

Zapísaný v zozname advokátov SAK pod registračným číslom 4861.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, ukončené v roku 2004 dosiahnutím druhostupňového vysokoškolského vzdelania
Prax: 2005-2008 Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o. na pozíciách: advokátsky koncipient (2005-2007) a advokát (2007-2008),
ako samostatný advokát 2009-2012,
od 06/2012 spoločník a od 09/2016 konateľ hbr advokáti s.r.o.
od 06/2012 do 06/2016 riaditeľ Úradu legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky
od 09/2016 člen Rady Úradu pre verejné obstarávanie
Oblasti záujmu: procesné právo, verejné obstarávanie, právo duševného vlastníctva, ochrana osobnosti, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, rodinné právo
Komunikácia: slovensky, česky, anglicky, v základnej rovine tiež rusky
Kontakt: milan.brach@hbra.sk
profile_pic

Petra Holičová, advokátsky koncipient

Zapísaná v zozname advokátskych koncipientov pod registračným číslom 907812.

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ukončené v roku 2014 dosiahnutím druhostupňového vysokoškolského vzdelania
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ukončené v roku 2015 rigorózne konanie získaním titulu doktor práv
Osvedčenie na výkon činnosti mediátora
Prax: Od 04/2015 advokátsky koncipient v hbr advokáti s.r.o.
Oblasti záujmu: rodinné právo, vymáhanie pohľadávok, právo obchodných spoločností, právne vzťahy k nehnuteľnostiam
Komunikácia: slovensky, česky, nemecky
Kontakt: petra.holicova@hbra.sk
profile_pic

Roman Slávik, advokátsky koncipient

Zapísaný v zozname advokátov SAK pod registračným číslom 909296

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ukončené v roku 2018 dosiahnutím druhostupňového vysokoškolského vzdelania.
Prax: Od 05/2018 advokátsky koncipient v hbr advokáti s.r.o.
Oblasti záujmu: právne vzťahy k nehnuteľnostiam, obchodné právo, procesné právo, stavebné právo, vymáhanie pohľadávok
Komunikácia: slovensky, anglicky
Kontakt: roman.slavik@hbra.sk